حاضرین در سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
RSS
picture1
picture1
جزئیات دانلود نظر به تصویر
picture2
picture2
جزئیات دانلود نظر به تصویر
picture3
picture3
جزئیات دانلود نظر به تصویر
picture4
picture4
جزئیات دانلود نظر به تصویر